919 22 515 post@fixrenhold.no

Byggvask Oslo

Under oppføring av nye bygg dukker det ofte opp store mengder støv, skitt, rot og sagmugg. Dette er en naturlig del av byggeprosessen, men kan forårsake et dårlig arbeidsklima for arbeiderne.

Det er en selvfølge at støv og skitt vaskes og tørkes bort før innflytting, men det er også viktig at bygget holdes rent under oppføring. I den forbindelse er det viktig å få hjelp med byggvask, altså renhold under selve byggeprosessen.

Fix Renhold tilbyr byggvask i Oslo, og sikrer et sunt og godt arbeidsklima for alle dine ansatte! I tillegg tilbyr vi byggrengjøring etter oppussing slik at nye eier kan flytte inn til et rent hjem.

Byggvask Oslo

Hvorfor bestille byggvask i Oslo

Det kan være helseskadelig å oppholde seg i en bygning med mye støv og avfall under byggeprosessen. Saging, sliping og pussing fører som regel til at partikler spres utover i bygget.

Hvis ikke bygget rengjøres tilstrekkelig underveis, kan skitt og støv føre til alt fra mugg og sopp til bygningsskader og bakterievekst.

Dersom bygningsarbeiderne oppholder seg i et dårlig inneklima kan dette føre til både sykefravær, skader og dårlig arbeidslyst.

Når bygget ikke blir rengjort underveis i byggeprosessen, kan dette føre til skader og mugg som også vil være til besvær for de som flytter inn. Bygger firmaet ditt bedriftsbygninger eller privathus? Da kan vi hjelpe deg med byggvask i Oslo og omegn!

Byggvask | Slik er prosessen

Byggvask starter med forberedelser. Dette innebærer at vi i Fix Renhold leverer alt av renholdsutstyr og rengjøringsmidler til lokaliteten som skal vaskes. Personalet vårt vil deretter komme på befaring og fordele oppgavene seg imellom.

Vi tilbyr byggvask i Oslo, men også i omkringliggende områder. Vi kan vaske bygget før overlevering til nye eiere, eller underveis i prosessen. Selve vaskeprosessen innebærer følgende når det er snakk om avsluttende rengjøring før overlevering:

  • Tørking og vasking av alle overflater
  • Støvsuging
  • Vasking av tekniske rom
  • Tørking og vask av eventuell innredning
  • Polering
  • Vindusvask
  • Vask av lister, dører og karmer

I mellomfasen, altså i tiden der bygningsarbeidet pågår, anbefaler vi at du får grundig byggvask én gang i uken, eller minst hver annen uke. Vi vil da støvsuge sagmugg og annet støv, og i tillegg vaske overflater. Løpende renhold er viktig for god arbeidstrivsel og helse.

Byggvask i Oslo

Krav til byggvask

Fix Renhold følger alle krav til byggvask. Ifølge byggteknisk forskrift (paragraf 13–15), skal alle overflatene i bygget være rengjort innen bygget tas i bruk. Det skal blant annet ikke være noe synlig fett eller støv i bygget.

Som byggherre har du ansvar for å etterse at bygget er rengjort i samsvar med de gjeldende forskriftene før visning og lignende.

Vi arbeider også etter RTB (Rent Tørt Bygg)-filosofien. Det betyr blant annet at vi forebygger fuktskader, fjerner avfall og forhindrer at støv og partikler spres i bygget. Vi utfører byggvask i Oslo på en trygg og ansvarlig måte.

Byggvask i Oslo | Pris

Hva koster byggvask i Oslo? Prisen på tjenestene vil naturligvis variere basert på mange ulike faktorer. Både antall kvadratmeter, beliggenhet og arkitektur kan spille inn på den endelige prisen.

Dersom du vil ha et nøyaktig prisoverslag, anbefaler vi deg å ta kontakt. Vi tilbyr byggvask i Oslo til konkurransedyktige priser.

Vi sikrer et godt og rent arbeidsmiljø, samt et godt inneklima for nye innflyttere!

Kontakt oss