919 22 515 post@fixrenhold.no

Fornøydgarantien til Fix Renhold Oslo AS er gyldig i 48 timer og innebærer at vi retter opp eventuelle mangler innen 24 timer etter at de er rapportert skriftlig pr. epost.
Send hva som ønskes utbedret, kundens navn og kontaktinfo så avtaler vi utbedring.
Merk at vi ikke gir noen kompensasjon dersom dere velger å utbedre mangler selv.

Kontakt oss