919 22 515 post@fixrenhold.no

Vi anbefaler at man er hjemme når renholder kommer slik at man kan gå gjennom det som skal rengjøres og om det er noen spesielle ting som må hensynstas.

Kontakt oss