919 22 515 post@fixrenhold.no

Vi anbefaler at man er hjemme når renholder kommer slik at man kan gå gjennom det som skal rengjøres og om det er noen spesielle ting som må hensynstas.

Call Now ButtonKontakt oss